DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Náušnice a šperky RiaT.

Obchodní podmínky

Vítejte na stránce nausnice.jsemin.cz v sekci OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nákupní řád


I. Úvodní ustanovení

 • 1. Provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) je:

  Ing. Ria Tichá
  Lipovec 209
  679 15

  IČ: 88024202
  DIČ: CZ7652033840
  Tel: +420 606 802 368
  Email: riakloub@seznam.cz
 • 2. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 • 3. Další ustanovení v nákupním řádu blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


II. Uzavření smlouvy

 • 1. Nabídka zboží v rámci mého internetového obchodu je prezentací mnou nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).
 • 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 3. Po odeslání objednávky kupujícím potvrzuje prodávající emailem její přijetí. Toto potvrzení o přijetí objednávky je  informativního charakteru a po kontrole dostupnosti zboží obdržíte ještě jeden e-mail s platebními podklady. Kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení tohoto e-mailu kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.


III. Dodací podmínky

 • Zboží je možno objednat on-line objednávkou přímo z nákupního košíku internetového obchodu
 • Pokud nechcete platit poštovné a balné, můžete si zboží vyzvednout přímo u mě doma na adrese Lipovec 209, okr. Blansko.
 • Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 • Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
 • a) Prodávající obvykle dodá zboží do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v bodě III. Odst.4
 • b) Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší.
 • c) Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
 • d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • e) Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v objednávce.


IV. Platební podmínky

 • Zboží je možné uhradit několika způsoby:
  • - Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně
  • - Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo pošty
  • - Platba převodem (zálohová faktura) - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet.
 • Číslo účtu: 246899669/0300
 • Variabilní symbol = číslo objednávky
 • Cena zboží
  Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Všechny cenové, slevové a bonusové akce uvedené na stránkách obchodu mají dobu svoji platnosti uvedenou přímo v detailu produktu, k němuž se vztahují. Není-li tomu tak, platí tyto akce do vyprodání zásob.
  • 1)Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě (faktury,dobírky) před dodáním zboží.
  • 2)K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu není připočítáno poštovné a balné.
  • 3)Ceny jsou uváděny v Kč s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.
  • 4)Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad na vyžádání.
  • 5)Při větším odběru zboží může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
  • 6)Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).
 • Poštovné a balné: Poštovné a balné je automaticky přičteno k celkové částce objednávky a je zobrazeno v objednávkovém formuláři. V rámci České republiky činí u zaslání na dobírku 80,-Kč a při platbě předem na účet 42,-Kč doporučená zásilka.
  Doprava zboží: Doprava zboží je prováděna Českou poštou. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout. Obvykle trvá doprava 2 pracovní dny. O víkendu a svátcích Pošta zásilky nedoručuje. Poštovné a balné neúčtujeme u objednávek vyšších než 2000 Kč .
 • Kontrola dodávky: Obsah dodávky by si měl kupující zkontrolovat již při převzetí balíku za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát by zásilku neměl převzít a reklamovat zásilku by měl přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu neprodleně oznamte. V tomto případě dohodneme dalším postup, např. nové zaslání zboží.
  V případě, že závadu zjistíte později, postupujte prosím v souladu s Reklamačním řádem a níže uvedenými pokyny.


V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Zaručujeme zákazníkům, že pokud objednané zboží nebude splňovat jejich představy (např.vzhled, užitné vlastnosti, jiná velikost prstenu apod.), mohou ho bez udání důvodů, nepoužité a nepoškozené, zaslat do 14 dnů zpět na naši expediční adresu a uvést pouze, zda požadují zboží vyměnit za jiné (plus doplatek, či vrácení rozdílu), nebo zda požadují vrátit celou uhrazenou hodnotu zboží. 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato.

 

VI. Reklamační řád:

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.

Koupí-li zákazník zboží se slevou na předem určenou vadu zboží, nevztahuje se záruka na tuto vadu a nelze tedy na ni uplatnit reklamaci.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou.
Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do tří týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.


 • 1.Veškeré reklamace se řídí platným reklamačním řádem.
 • 2.Vaši zásilku si překontrolujte ihned při převzetí a v případě poškození uplatňujte reklamaci okamžitě na poště (či u doručovatele). U nás tuto reklamaci neuplatníte!!!
 • 3.Pokud se zboží poškodí vinou špatné výroby, bude vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet či poštovní poukázkou vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude na náklady firmy Orfideus s.r.o. zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od Vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Toto se však nevzahuje na poškození zaviněné nešetrným a nevhodným zacházením.
 • 4.Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.
 • Podmínky pro vrácení peněz z důvodu nespokojenosti s výrobkem:
  • - zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
  • - odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
  • - ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu
  • - zásilka musí obsahovat Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od koupě
  • - vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné
  • - vrácenou částku obdržíte na Váš bankovní účet, nebo poštovní poukázkou - způsob si sami určíte


VII. Ochrana osobních údajů

 • 5.Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 • 6.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • 7.Veškeré nakládání s osobními údaji na www.nausnice.jsemin.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • 8.Prohlašuji, že si jsem vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
 • 9.Ing. Ria Tichá při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.


VIII. Použití informací

 • 1.Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku.
 • 2.Ing. Ria Tichá používá elektronickou poštu (e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách.


IX. Závěrečná ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
  Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou Republiku, Obchodním balíkem České pošty na dobírku. V případě dodání objednávky mimo území České Republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
 • 4. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.nausnice.jsemin.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.
 • 5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání.
 • 6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz